Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna w Tąpkowicach (Gmina Ożarowice)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej
  6. Działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych

Zarząd

Zdzisław Hetmańczyk - Prezes
Jerzy Zgajewski - I Wiceprezes (Naczelnik)
Marcin Treliński - II Wiceprezes
Ryszard Gubała - Sekretarz
Jan Zgajewski - Skarbnik
Czesław Zgajewski - Kronikarz
Jarosław Kubik - Gospodarz
Grzegorz Kubica - Członek Zarządu
Janusz Puza - Członek Zarządu

Dane kontaktowe:
Adres:
Zwycięstwa 17
42-624 Tąpkowice
Telefon:
668 135 107 - Prezes
691 355 984 - Naczelnik
KRS:
0000002629
E-mail:
Napisz do nas »

polub nas PROW 2014-2020