Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna Dobieszowice (Gmina Bobrowniki)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej,
  5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Zarząd

Józef Lisik - Prezes
Piotr Gwóźdź - Wiceprezes-Naczelnik
Roman Szczerba - Zastępca Naczelnika
Marzena Kubica-Serwecińska - Sekretarz
Feliks Sokoła - Skarbnik
Krzysztof Serweciński - Gospodarz
Jan Dziechciarz - Członek Zarządu
Jacek Lisik - Członek Zarządu
Paweł Nowak - Członek Zarządu

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Kościuszki 25c
42-584 Dobieszowice
Telefon:
502 027 009
KRS:
0000100582

polub nas PROW 2014-2020