Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna Żelisławice (Gmina Siewierz)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej,
  5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Zarząd

Ryszard Machura - Prezes Zarządu
Leopold Gocyła - Naczelnik Zarządu
Grzegorz Syrek - Wiceprezes Zarządu
Henryk Nowak - Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Machura - Wiceprezes Zarządu
Adam Las - Sekretarz Zarządu
Dariusz Machura - Skarbnik Zarządu
Henryk Machura - Kronikarz
Wiesław Machura - Gospodarz Zarządu
Jan Machura - Członek Zarządu
Lucjan Machura - Członek Zarządu

Dane kontaktowe:
Adres:
Żelisławice
ul. Piastów 32
42-470 Siewierz
Telefon:
32 674 24 92
KRS:
0000097664

polub nas PROW 2014-2020