Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Woźnickiej (Gmina Woźniki)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i sposobach obrony przed nimi,
  4. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu,
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Zarząd

Feliks Musik - Prezes
Wiktor Ślimok - Wiceprezes-Naczelnik
Dawid Rzepka - Zastępca Naczelnika
Mateusz Szymański - Sekretarz
Maria Ślimok - Skarbnik
Piotr Kuliś - Gospodarz
Tomasz Janus - Członek Zarządu
Jacek Janus - Członek Zarządu

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Karola Miarki 10
42-289 Woźniki
Telefon:
34 357 35 25
KRS:
0000056952

polub nas PROW 2014-2020