Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna Ożarowice (Gmina Ożarowice)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno- oświatowej i rozrywkowej,
  5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Zarząd

Zbigniew Kozieł - Prezes
Stefan Wyszyński - Wiceprezes
Andrzej Nowak - Zastępca Prezesa
Grzegorz Duda - Naczelnik
Mateusz Czernikarz - Zastępca Naczelnika
Stanisław Mazur - Skarbnik
Michał Kozieł - Sekretarz
Ryszard Duda - Gospodarz
Rafał Sakowski - Członek Zarządu
Magdalena Nowak-Joszki - Członek Zarządu

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Dworcowa 15
42-625 Ożarowice
KRS:
0000003799

polub nas PROW 2014-2020