Serwis Lokalnej Grupy Działania "Brynica to nie granica"
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

  • AKTUALNOŚCI
  • STOWARZYSZENIE
  • KONTAKT

Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice Kościelne (Gmina Siewierz)O nas

Cele działania organizacji:

  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  4. Upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu,
  6. Działania na rzecz ochrony środowiska,
  7. Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

Zarząd

Stanisław Waluszczyk - Prezes
Józef Marczynski - Kronikarz-Członek Zarządu
Jadwiga Gruszka - Sekretarz
Krzysztof Kozieł - Naczelnik
Jakub Trzcionka - Zastępca Naczelnika
Paweł Pudo - Skarbnik
Adrian Rejchert - Członek Zarządu
Mariusz Pamuła - Członek Zarządu
Wiesław Biel - Gospodarz

Dane kontaktowe:
Adres:
ul. Piastowska 76
42-510 Wojkowice Kościelne
Telefon:
668 135 107 (Prezes)
691 355 984 (Naczelnik)
KRS:
0000087526
E-mail:
Napisz do nas >>

polub nas PROW 2014-2020